2018 International Conference on Education, Social Sciences and Humanities (ICESSH 2018)

ICESSH 2018
March 25-26, 2018
Chengdu, China
ISBN: 978-1-60595-551-3
ISSN: 2475-0042

Table of Contents

­

Preface
PDF
Committees
PDF

SESSION 1: EDUCATION AND TEACHING RESEARCH

Shao-li ZHAO, Yi SU
PDF
Wei ZHANG, Jie LIU
PDF
Ye LI, Qing-hui DAI
PDF
Rong ZHAO, Wei XUE
PDF
Brenda ChiehYun Yang, Jose WengChou Wong
PDF
Pavel KIC
PDF
Lu ZHAO, Yan-qing GUO
PDF
Liang-wen WANG, Wen-bin HE, Guo-fu LUO,, Wen-liao DU, Fan-nian MENG
PDF
Jian-yue JI, Bi-yi GUO, Qi-wei SUN, Wen-han REN
PDF
Jing LENG, Bo ZHU
PDF
Qiang YE, Ming-yue ZHENG, Ming-yi WANG, Yi-xuan HAN, Hong-wei WANG, Fei WANG
PDF
Fei CAI, Jun-xian LIU, Hong-hui CHEN
PDF
Bin GAO
PDF
Xiao-jing WU
PDF
Yun-qiu JIAO
PDF
Yin-hong WANG, Li WAN, Min SUN
PDF
Li-xian LIN, Li-sang LIU, Zhi-gang ZENG
PDF
Fang LUO, Zhan-hong LIU
PDF

SESSION 2: SOCIAL SCIENCE AND HUMANITIES

Yi-wen PENG
PDF
Kenneth L MILLER, Susan M MILLER, Karen H LARWIN, William J EVANS, Alicia ABRAMSKI, Melanie KAUTZMAN-EAST, Julie WILLIAMS, Demetrius D WILLIAMS
PDF
Zhi-sheng XUE, Ting WANG
PDF
Wan-li LI, Mao-sheng QIN
PDF
Chao-nan WU1, Jue WU
PDF
Zhi-xia ZHOU, Yu-qi WANG
PDF
Yan-fu TIAN
PDF
Yu-quan ZUO
PDF
Hui-tong ZHOU, Jing AN
PDF
Ji-tian WANG, Ting-ting GONG, Jia-qi JIANG
PDF
Hui-qian FAN, Xue-ling FENG
PDF
Ran WEI
PDF
Yan-xia LI
PDF
Jie CHEN
PDF
Yan-liang ZHANG, Zi-wei YANG
PDF
Edgars PUDZIS, Martins PASTARS, Sanda GEIPELE
PDF
Yi-wei WANG
PDF
Yi-wei WANG
PDF
Huan JIANG
PDF
Dong XI
PDF
Xiang-bin TIAN, Jia-jian DENG
PDF
Jolanta Mackowicz, Joanna Wnek-Gozdek
PDF

SESSION 3: EDUCATION TECHNOLOGY AND APPLICATIONS

Dong-mei ZHAO, Ai-jing LIU
PDF
Hai-yan DONG, Hong-sheng ZHANG, Ting-rong ZHANG
PDF
He WANG
PDF
Biao WANG, Feng JI, Teng-da ZHANG, Hao-jie XIA, Yong ZHANG
PDF
Fang DONG,, Fang LUO, Zhan-hong LIU
PDF
Ai-tian ZHANG, Hui-qian FAN
PDF
Gui-xiang TIAN, Jing-liang WU, Xiu-e SUN, Jian NIU
PDF
Jing-liang WU, Gui-xiang TIAN, Zhi-fang PAN, Wen-jing YU, Xiao-hui QI, Zhi-qin GAO
PDF
Chun-ming LIU, Chang-chun NING
PDF
Chun-sen YANG, Jian-cong CHEN,, Guang-hu LI, Yuan-ke XUN
PDF
Ching-yen Ho, Long-gen Li, Song-feng Wan
PDF
Jing-fang XU, Xiao-feng CHANG, Xiao-feng CHANG, Gang CHEN
PDF
Shi-Jun CHEN, Jun GUO, Ji-Gang YANG, Dan XUE, Gang CHEN
PDF
Yi-jia ZHU, Jing-qian TANG
PDF

SESSION 4: ECONOMIC MANAGEMENT AND SOCIAL RESEARCH

Ya-hui WANG
PDF
Hui LIU, Zu-guang WU
PDF
Cong LIU
PDF
Yi-ning SUN
PDF
Chien-Wei Liu, Shen-Tzu Lin, Ching-Sung Wang, Chien-Tsu Chen
PDF
Dan XUE, Hang LUO, Gang CHEN, Rui-yan HAN
PDF
Bin GAO, Ke-cheng ZHANG
PDF
Li LI, Cai-ping WEI, Ru ZHANG, Jing ZHANG
PDF
Yuan-peng SUN, Zhe WU, Chun-yan YANG, Ya-ning LEI
PDF
Yuan-peng SUN,, Chun-yan YANG, Zhe WU, Ya-ning LEI
PDF
Yuan-peng SUN, Ya-ning LEI, Zhe WU, Chun-yan YANG
PDF
Yuan-peng SUN, Chun-yan YANG, Ya-ning LEI, Zhe WU
PDF
Yong ZHU, Jian-jun GONG
PDF
Qing-mei FENG, Ming ZHA
PDF