2019 International Conference on Computer Science, Communications and Multimedia Engineering (CSCME 2019)

CSCME 2019
September 22-23, 2019
Shanghai, China
ISBN: 978-1-60595-650-3
ISSN: 2475-8841

Table of Contents

­

Preface
PDF
Committees
PDF

SESSION 1: COMPUTER APPLICATION AND DATA PROCESSING

Min HAN, Deng-guo YAO, Xiao-lin YU
PDF
You-wen LUO, Wei WANG, Xing YANG
PDF
Kai GUO, Sha-sha ZHAO, Yong-feng LIU, Bin LIU, Hong-bo YANG, Zhen-lan LI
PDF
Chen HAN Chen HAN, Bing-bing LUO, Feng WANG, Xiao-bei LI, Dong SUN
PDF
Sen-xin HAO, Qiang YU, Ya-fei QIAN
PDF
Tao LI, Xiu-li YU, Yu-jian TANG, He CHEN
PDF
Xiao-qing ZHANG, Zheng-feng MING
PDF
Bo YANG, Jun WEI, Qing-quan DONG, Cheng-gui CHU
PDF
Da-wei XIAO, Tian-yu HE
PDF
Chen-hong YAO, Xi-zhen ZHANG
PDF
Meng-liang LI, Hong YANG, Xiong GUO
PDF
Xiao-ying ZHAO, Yi-lin ZHAO, Peng-hui CHEN, Jun WANG
PDF
Jin-fang LI, Jia-hong CAI, Han-wu HE, Er-fang LI, Jian-qing MO, Jia-yuan LIU
PDF
Yi CHEN, Ai-dong XU, Yi-xin JIANG, Yu-nan ZHANG, Hong WEN, Qian-ru WANG, Zhen WANG
PDF
Lei WANG, Chang-rui WU
PDF
Tao-chuan Zhang, Ai-lun WANG
PDF
Qiu-hua HUANG
PDF
Li-he GUAN, Hong WANG
PDF
Y QU, Suo-lao LI, Wei-ting ZHANG
PDF
Xiao-hong PENG, Rui ZHENG, Jiu-fu LIU
PDF
Ke WANG
PDF
Bo WANG, Wei DAI
PDF
Yu SHANG, Yan-hong FENG
PDF
Yu-shan CHEN, Tong ZHAO
PDF
Zhi-xian LU, Run-xin HE, Jin-hai LI
PDF

SESSION 2: COMMUNICATION AND NETWORK ENGINEERING

Ping WANG
PDF
De-hua \JU
PDF
Zi-wen ZHOU, Guo-bao RU, Liang-cai GAN
PDF
Cheng-ju LEE, Jun-yuan KUO, Chien-yun DAI
PDF
Wen-tao FU, Wei-bin LIANG, Xi-yan SUN
PDF
Yuan-ming ZHANG, Dan-ni LU, Jing ZHOU, Guo-liang YUAN
PDF
Tao YU, Rui-qi YUE
PDF
Yan-ni JI, Yu-de WANG, Jia CHANG
PDF
Wen-rong JIANG, Tao-zi SI
PDF
Peng-hui CHEN, Yu-jing BAI, Jun WANG
PDF
Zhi-gao CHEN, Rong-tao ZHANG, Bin JIAO, Bin-bin LI
PDF
Fei-yi XIE, Ai-dong XU, Yu-nan ZHANG, Yi-xin JIANG, Hong WEN WEN
PDF
Bai ZHANG, Cai-ying WEI, Rui-ting GE
PDF
Xue-ying HAN, En-dian HU, Xing SU
PDF
Tao LIU, Ruo-wei MEI
PDF
Yan-yong JI, Fang DING
PDF
Zhi-qiang LIU
PDF
Jia-fei ZHAO, Rong-kun JIANG, Xue-tian WANG, Hong-min GAO
PDF
Zuo-e FAN, Yong-fang NIE, Shuang PAN
PDF
Yuan-bo LI, Rui HUO, Wei-ke WANG, Yuan-bo SUN, Ze-kun ZHANG
PDF
Cheng-ju LEE, Jun-yuan KUO, Chien-yun DAI
PDF
Yi-lin XUE, Kun-ling WU, Jiang-wei XUE
PDF

SESSION 3:MECHANICAL MANUFACTURE AND AUTOMATION

Wen-zhen HOU, Meng-xin LI, Jing-song HUANG
PDF
Hui LIU, Kai-ting WU
PDF
Wei-dong WEN, Ni LI, Zhen LI, Ao-xue DONG, Qiang XU, Chen CHEN
PDF
Gao-feng SONG, Ying WU, Yi-bin ZHANG, Lu ZHANG
PDF
Xiu-xiu SUN, Chang-lun ZHANG, Cui-wen ZHANG, Qiang HE, Ying-bo ZHANG
PDF
Wen-jin YU, Jie QIAN, Cheng-ting ZHANG, Yi-xiang JIANG, Yi-zhen LIN
PDF
Jia-jia LU, Yu-song DU
PDF
Shan-wei LIAO, Juan WANG, Xin-long CHEN, Hai-tao FANG, Kai HE
PDF
Shu JIANG, Yi-min DAI, Yang-jin YUAN, Si-ji SONG
PDF
Zhen YU, Chen-yang ZHANG, Zhang DANG
PDF
Jian-hua HE, Jian-hai ZHANG, Deng-yu LIU, Zhong ZHOU, Cheng-gang LIAO, Can-can LUO
PDF
Ya-ru LIANG, Jing ZENG, Qun-sheng WANG
PDF
Xin-yang CHEN, Zu-ping MENG
PDF
Meng-xin LI, Wen-zhen HOU, Jing-song HUANG
PDF
Wei TANG, Li YAO, Bao-guo SHAN, Xiao-cong LIU
PDF
Chun-ming LIU
PDF
Cun-hui DENG, You-shi HE, Jin-hai LI
PDF
Gang SHAO, Wen-qin WU, Lei YIN, Chen-yang DING, Xiao-yuan ZHANG
PDF
Yu-shan CHEN, Tao DUAN
PDF
Pan YANG
PDF