14th International Conference on Wireless Communications, Networking and Mobile Computing (WiCOM 2018)

WiCOM 2018
September 18-20, 2018
Chongqing, China
ISBN: 978-1-60595-578-0
ISSN: 2475-8841

Table of Contents

­

Preface
PDF
Committees
PDF
Tian-qi Yang, Jie Wang, Dong-ming Wang, Li-jun Zhai
PDF
Xingquan Li, Chunlong He, Jihong Zhang
PDF
Xiaoming Zhu, Chuangxia Chen, Yungang Wei
PDF
Yungang Wei, Dan Yang, Shuaishuai Zhao, Xiaoming Zhu
PDF
Yungang Wei, Yulin Wu, Lin Wang, Xiaoming Zhu
PDF
Mintao Liu, Tunzi Tan, Kangyu Shang, Suixiang Gao, Wenguo Yang, Yang Yang
PDF
Yanwen Wang, Shifang Wang, Wenhao Liu
PDF
Ran Yan, Jianfeng Wu, Yonghui Hu, Xu Liu
PDF
Yingjie Liu, Fapeng Shen, Ruiyan Liu
PDF
Yang Jiao
PDF
Xiaoying Shuai
PDF
Zimeng Dai, Fangwei Wang, Changguang Wang
PDF
Mingxin Wang, Tao Peng, Zhiqiang Qi
PDF
Junchao Yang, Jiangtao Luo, Fuxing Yang
PDF
Jie Hong, Dehai Zhang, Xiaona Niu
PDF
Ning Li, Ye-li Ji, Zhong-liang Deng, Xing-qi LAO
PDF
Dan Ye, Lin-Shan Lee, Kwang-Cheng Chen,
PDF
Dan Ye, Lin-Shan Lee, Kwang-Cheng Chen
PDF
Honghua Zhao, Weiwei Chen, Yang You, Hui Xiong
PDF
Xiangli Jia, Yang Lu, Xing Wei, Wenjing Tao
PDF
Yan-ling Zhou, Si-cheng Zhang
PDF
Zhiyu Nie, Lingyun Jiang
PDF
Tianyang Cao
PDF
Yongzhong Li, Miao Du, Yi Li
PDF
Yini Zhang, Ping Zhao, Yuanwei Zhao, Zhongjiang Yan, Bo Li
PDF
He Xiao, Hong Jiang, Xiao-li He
PDF
Jun Lu, Wei Ke, Jie Jin, Yanli Wang
PDF
Yongliang Duan
PDF
Xiaohui Zhou, Tao Peng, Yueqing Xu, Gang Li
PDF
Qingwei Li, Xin Jin, Na Wu
PDF
Yingying Chi, Zhe Zheng
PDF
Qiyue Li, Heng Qu, Kai Zhang, Wei Sun, Jie Li
PDF
Xiaojia Wang, Tianwen Zhang, Shanshan Zhang, Weiqun Xu, Yuxiang Guan
PDF
Zhengwei Chang, Zhengwei Chang, Xingzhong Xiong
PDF
Ning Li, Tong Su, Zhong-liang Deng, Lang Hu
PDF
Ning Li, Lang Hu, Zhong-liang Deng, Tong Su
PDF
Boya Zhang, Zhengjun Li
PDF
Kangning Li, Bo Lin, Jing Ma, Mengnan Li
PDF
Yinghong Liu, Yuanming Wu
PDF
Yifan Ji, Cuiran Li, Jianli Xie, Yang Wang, Wenqian Guo
PDF
Chen Guo, Yuanyuan Jiang
PDF
Tianyi Zheng, Hongxin Zhang
PDF
Zhou Chen, Chao Sun
PDF
Jiapei Lin, Mao Wang
PDF
Xu-Dong Huang, He Huang, Qing-Liang Cheng, Z. Liu, Liang-Jian Jiang, Fu-Hong Gong, Xu Zhang, Xin-Yang Ji
PDF
Zengwei Zheng, Yu Zong, Meimei Huo
PDF
Nana Kobina Gerrar, Shengmei Zhao, Lingjun Kong
PDF
Hui Zhang, Yuanmei Liu, Jiawen Gu, Bin Sheng
PDF
Hui Zhang, Yuanmei Liu, Jiawen Gu, Bin Sheng
PDF
Songhua Hu, Xiaofeng Wang, Yanping Chen
PDF
Min-sheng Tan, Chang Cai, Huan Zhou, Lin Ding
PDF
Qiangqiang Shen, Luyu Gao
PDF
Laihe Wang, Daoxiang An, Wu Wang, Yueli Li
PDF
Sean Caldwell, Ye Zhu, Huirong Fu
PDF
Gao Shen, Qiming Zhang, Yongkang Tang, Shaoqing Li, Ruonan Zhang
PDF
Shengge Zhang, Naiping Cheng, Shuyan Ni
PDF
Jing Wang, Tiantian Wang, Xiangyang Liu, Xuefei Zhang, Shuxia Wang
PDF