International Conference on Modeling, Simulation and Analysis (ICMSA 2018)

ICMSA 2018
February 7-8, 2018
Wuhan, China
ISBN: 978-1-60595-544-5
ISSN: 2475-8841

Table of Contents

Preface
PDF
Committees
PDF

SESSION 1: SYSTEM MODELING AND SIMULATION

Ștefan ȚĂLU, Mihai ȚĂLU
PDF
Yu-jin WANG
PDF
Yan-zhi GUAN, Cai-jun LI, Qiang LI, Ya-yun TAN
PDF
Fei-yang SUN, Zhong WU, Yue XU
PDF
Tong-qiang YU, Kun LIU, Zi-li WANG, Yan SHEN
PDF
De-shuai YIN, Xin JIA, De-rong TANG, Yang-xiao-xiao LU, Pu-xing WANG
PDF
Qi-hao HOU, Yi-ping YAO
PDF
Yao-ping YU, Jian-feng LU, Zhi-hui JIANG
PDF
Jian XIONG, Hong GU
PDF
Zheng LIU, Fei LI, Xiao-ying NIU
PDF
Peng WANG, Ge LI, Ke-di HUANG
PDF
Shu-hua LIAO, Jiong LI, Run-ming LU
PDF
Ming-yu WANG, Si-le WANG, Li-ping CHEN, Xiang-yang CHEN, Zhen-chao CUI, Wen-zhu YANG
PDF
Jing ZHAO, Hua-bing WANG, Shen-shen WANG, Huan-yao DAI
PDF
Juan XU, Yan-lan SHI, Yong-bin ZHOU
PDF
Ran-zhe JING
PDF
Jun-wen MO, Jing ZHAO, Zhao-ze HE
PDF
Song-jun LU, Yi-hao LI, Lu-min CHEN, Cai-dong WANG, Xin-jie WANG
PDF
Yan ZHANG, Xiang-yu CHENG, Wen-ge CHEN
PDF
Jian-wen XU
PDF
Li-guo LIU, Cai-xia ZHANG, Pu LI
PDF

SESSION 2: ALGORITHM OPTIMIZATION AND DATA PROCESSING

Chun-guang ZHANG, Qiao SUN, Lei SUN, Si-ning WANG, Xiao TONG, Yi-peng Su, Zhi-dan LIN, Wan-tao LIU
PDF
Shu-hua LIAO, Run-ming LU, Jiong LI
PDF
Fang LI, Qi-wu WU, Hao CHEN, Yang ZHOU
PDF
Yu-gang DAI, Xiang ZHANG, Tao XU, Lin YE, Ya-jing MA
PDF
Teng WANG, Hong-xia WANG, Kun MENG, Zhi-meng LIANG, Guo-lei XING
PDF
Ai-bin XI, Teng WANG, Kun MENG, Zhi-meng LIANG, Guo-lei XING
PDF
Jian XIE, Wen-long XIA
PDF
Xing-long XIONG, Feng-tian XU, Zi-bo ZHUANG, Xing CHEN
PDF
Jing LI, Jian-ping HU
PDF
Hai-li GUO
PDF
Ya-wei SONG, Yan-ting JI, Wei ZHAO
PDF
Wei LI, Cheng-cheng LI, Pu LI
PDF
Hao CHEN, Qi-wu WU, Fang LI, Yang ZHOU, Ling-zhi JIANG
PDF
Qiao SUN, Chun-guang ZHANG, Qiong WANG, Lei SUN, Lan-mei FU, Xiao TONG, Yi-peng SU, Zhi-dan LIN, Wan-tao LIU
PDF
Qiao-bing YUE, Xu-bing ZHANG
PDF
Jun GAO, Xiao LIN
PDF
Rui-qi WANG, Ke-jian CHEN, Jun-yuan GU
PDF
Hong-xia WANG, Xiao-jian XU
PDF

SESSION 3: APPLIED MATHEMATICS STATISTICS AND ANALYSIS

Xiong LI, Xiao-qing CHEN, Feng LI
PDF
Yu-meng REN, Wei-li ZENG, Juan LI, Zi-yu ZHAO, Yu-shi SUN
PDF
Jie LING, Ling-li LI
PDF
Jia-dong LIU, Yu-yi OU
PDF
Shu-hung LIU, Gwo-mei WU
PDF
Wen-jing ZHANG, Li-jiao ZHAO, Ru-gang ZHONG
PDF
Yang ZHOU, Qi-wu WU, Hao CHEN, Fang LI
PDF
Qi ZHANG, Jia-jun HONG
PDF
Yi-hui CHEN, Jian-xin DENG, Lu-bao SHAN, Xiao-gen SU
PDF
Hong-yang LIN, Yang YI, Qian JIA
PDF
An-zhen QIN, Dong-feng NING, Zhan-dong LIU, Ben Zhao, Zu-gui LIU, Ai-wang DUAN, Jun-fu XIAO
PDF
Zhi-jian WANG, Chao ZANG, Chun-lei YANG
PDF
Chang-jing WANG, Yan-zhuo SU, Chang LI, Li-bo SUN
PDF
Hong-bo FAN, Yi-quan SUN, Ming LIU, Jin-peng LI
PDF
Li-xin ZHANG, Qing-jie WANG, Ji-long CHEN
PDF
Zhang-yi XU, Dan YANG, Li-wei XUE
PDF
Gui-wu HAN, Jiu-zheng LIANG, Guang-hui BI, Shu-bing ZHAO
PDF
Fang-qing YI, Jian-hua YANG
PDF
Zong-jin REN, Chun-ping WANG, Jun ZHANG, Xiao-yu ZHU, Rui-feng DU, Lu-lu MA
PDF
Yong-yue CHEN, Xue-yang LI, Lei-lei BU
PDF
Jun-ying YU, Diego MORAN, Lukman Cahyadi SANJAYA
PDF
Jun-wen MO, Jing ZHAO, Zhao-ze HE
PDF
Kai-guang ZHANG, Ming-ting BA, Hong-ling MENG, Yan-min SUN
PDF
Qing YANG, Kun ZHANG
PDF
Han WANG, Ying-qi LIU
PDF
Wen-tang WU, Kun-peng WANG, Dong-ya WANG, Bao-chun FAN
PDF
Zhen-qiang ZHANG, Jian-bo YU, Jiang WANG, Zhong-ming REN
PDF
Xiang-hua TAN, Shu-ying WANG, Hao-yun QIAN
PDF
Yong-qing YUAN, Qin-ying WANG, Feng-ming LIU
PDF
Jie LING, Jing CHEN
PDF

SESSION 4: PATTERN RECOGNITION AND INTELLIGENT COMPUTING

Feng Qiao
PDF
Hong LV, Peng QI, Xin-wen TAO, Xiao-xuan LI
PDF
Ting HAN, Kun ZHANG
PDF
Zhi-qiang WANG, Ying JIANG, Zhen CHEN, Yang YANG
PDF
Pan ZHOU, Dong-xu LIU, Da ZHAO
PDF
Kun-peng WANG, Wen-tang WU, Xing ZHONG, Jian-yu HUANG, Dong-ya WANG
PDF
Xiao-hong QIAN, Chun-yan LIU
PDF
Qi-wu WU, Yang ZHOU, Ling-zhi JIANG, Jie WANG
PDF
Xing GAO, Meng CHEN, Shi-hui GUO, Wen-qian SUN, Ming-hong LIAO
PDF
Jian-dong ZHAO, Ming ZHAO
PDF
Yong-yue CHEN, Lei-lei BU, Xue-yang LI
PDF
Wen-jie ZHAO, Kai ZHANG
PDF
Ganebo Yared Senbato, Chun-ming LIU, Hong-mei WANG
PDF