5th International Conference on Materials Engineering for Advanced Technologies (ICMEAT 2016)

ICMEAT 2016
August 5-6, 2016
ISBN: 978-1-60595-373-1
ISSN: 2572-889X

Table of Contents

­

Preface
PDF
Committees
PDF

SESSION 1: MATERIALS SCIENCE AND MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY

Yaowen Xu, Huan Xia, Feixiang Guan, Ping Liu, Ju He, Gang Zhao, Xinping Mao, Bin Han
PDF
Siyuan Zhang, Weizhong Ren, Xinxin Zhang, Haikang Liu
PDF
Ke Tang, Jiao Liu, Jinjuan Xing
PDF
Chao Ren, Keqing Li, Wen Ni, Biyao Geng, Dezhong Li, Xiajie Qiu, Huiya Gao, Jiajia Wang
PDF
Xiaowei Cui, Wen Ni, Xuan Liu, Chao Ren, Biyao Geng
PDF
Hui Wang, Hongyuan Sun, Jieyu He
PDF
Ying Wang, Si Liao
PDF
Hong-ru Liu, Shang-ping Wu
PDF

SESSION 2: MODELING, ALGORITHM AND CALCULATION

Guanhui Liang, Guizhou Lv, Yafeng Meng
PDF
Liangxi Xie, Zhixiang Tian, Ting Fu, Xuan Zhang
PDF
Haiming Gu, Xu Wang
PDF
Jing Li, Yang Xu, Cuihong Han, Xiaoru Guo, Chunxia Hu, Qin Chen
PDF
Yang Fu
PDF
Jie Xiang, Yongxing Mao, Hongyan Li, Jing He, Lei Yang
PDF
Dan Zhang
PDF
Yanan Ci, Shengsuo Niu, Zhirui Liang
PDF

SESSION 3: DESIGN AND MANUFACTURING

Song Zhao, Wei-tao Wang
PDF
Manfu Yan, Zhifang Liu, Jiuhai Wang
PDF
Yanyang Ma, Yulei Liu
PDF
Biyao Geng, Wen Ni, Chao Ren, Li Dezhong, Qiu Xiajie, Xiaowei Cui, Jiajia Wang
PDF
Peihao Tong, Shiao Wang
PDF

SESSION 4: AUTOMATION, CONTROL, INFORMATION TECHNOLOGY AND MEMS

Yuzhuo Pan, Shanhe Su
PDF
Jie Jin
PDF
Xueping Xiong, Chunxiang Dai, Guirong Shi
PDF
Tao He
PDF
Binbin Diao, Deli Gao, Zeliang Tong
PDF
Z. El-Khatib, L. Fuller
PDF
Junyu Wei, Zhiping Huang, Jing Zhou, Shaojing Su, Yimeng Zhang
PDF
Shengyi Liu, Zhipeng Wang
PDF
Yan Yin, Lingyun Xiao, Yongqin Feng, Xiaorui Zhang, Lingyun Zeng
PDF
Shenghui Pan, Tiantian Wu, Peng Cao
PDF
Yongcai Han
PDF