2nd International Conference on Applied Mechanics and Mechatronics Engineering (AMME 2017)

AMME 2017
November 26-27, 2017
Shanghai, China
ISBN: 978-1-60595-521-6
ISSN: 2475-885X

Table of Contents

­

Preface
PDF
Committees
PDF

SESSION 1: APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING MECHANICS

Ru HONG, Guang-di HU
PDF
Jin-ling SONG
PDF
Li-na CAO, Li-ze LU, Xiao-ping LI, He-hua WANG, Wei HE, Bing XU, Yong DENG
PDF
Ming-Da ZHAO, Sha XIAO
PDF
Yi-ming WANG, Wen-cai XU, Shu-qin WU, Xin QIAO, De-shu HUANG
PDF
Ling-jie DUAN, Jun-sheng DUAN
PDF
Xu LONG, Wen-bin TANG, Zheng-hu ZHU, Yan-pei WU, Lian-feng REN, Yao YAO
PDF
Hui-min CHEN, Yong-zhen ZHANG, De-qiang CHEN
PDF
Yi DING, Gui-huo LUO, Peng ZHANG
PDF
Fu-qin YANG, Xin LIU, Lin-lin SUN, Jing-wei JIANG
PDF
Fu-qin YANG, Zhen WAN, Shun ZHAO, Dong LI
PDF
Ke-xiong WANG, Xue-qing TENG, Bo ZHOU, Ming-zhe SHAN, Ning LI, Hui-liang LIU
PDF
Chuan-yin TANG, Yun-gong LI, Xing-dong WU
PDF
Bo-tao DU, Yi-jun CHEN, Peng YU, Wei HUANG, Li-xin HUANG
PDF
Jing SHENG, Meng-da HE, Mei-hua YAO
PDF
Zhong-hua SONG, Ke-xiong WANG, Shi-cheng ZHANG, Bo ZHOU, Hui LIU
PDF
Ke-xiong WANG, Xue-qing TENG, Bo ZHOU, Ming-zhe SHAN, Ning LI, Huiliang LIU
PDF
Li-zhi GU, Shuai-liang GUO, Jia-xing HAN, Chen ZHONG
PDF
Biao MA, He CHANG, He-yan LI, Ji-kai LIU, Cheng-nan MA, Li-an ZHU
PDF
Heng XUE, Zu-xi HUANG, Li-qiang ZHAO, He-hua WANG , Ping-li LIU, Zhi-feng LUO
PDF
Heng-hui SUN, Zheng-yong ZHANG, Yang LIU, Hai-ming XU, En-wei CHEN
PDF
Jin-shan LIN, Chun-hong DOU
PDF
U. JADHAV, Chun-Hwei SU, Mital CHAKANKAR, Hong HOCHENG
PDF
Ştefan ȚĂLU, Rashid DALLAEV, Dinara SOBOLA, Ľubomír ŠKVARENINA
PDF
Shun-ping LI, Jian TU, Guo-jie LI, Shun-shan FENG
PDF
Lei FAN, Yong-feng LIU, Pu-cheng PEI, Sheng-zhuo YAO, Fang WANG
PDF

SESSION 2: CONTROL, AUTOMATION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Hayrettin ŞEN, Fatih Cemal CAN
PDF
Yu YANG, Jie-ke NI, Zhen WANG
PDF
Ming ZHANG, Meng-jiao LENG, Xin WU
PDF
Yan-bin WEI, Zhi-xin LIANG, Hai-yan ZHANG
PDF
Shuai WANG, Guo-biao SHI, Jie WEI, Qian ZHOU, Yi LIN
PDF
Deng-yuan ZENG, Ling LONG, Jun-xiang HE
PDF
Cheng YEH, Chang-huan KOU, Li CHEN, Shih-wei MA
PDF
Xiu-mei CHEN, Bao-ying PENG, Qi-guang LI, Huai-jian XIA
PDF
Jin-shan LIN, Chun-hong DOU
PDF
Wei WANG, Xue-feng YAN
PDF
You-yan DUAN, Ke HAN
PDF
Xiao-jing LIU, Jian-bang JIA, Yuan LIANG
PDF
Bo ZHAO, Hong-bo MA, Wei GAO, Xiao-huan WANG, Li-wei SONG
PDF
Zhong-guo LI, Chen XU, Yuan-kang LUO, Xu MA
PDF
Peng HE, Si-qi ZHENG, Wu-ming WANG, Yan-chun WANG
PDF
Jia-ju WU, Gong-liang LI, Zheng CHENG, Li-rong MENG, Yong-qi MA
PDF
Gong-liang LI, Jia-ju WU, Rong YU, Zheng CHENG, Li-rong MENG
PDF
Hong-liang ZHAO, Li-yong XIE, Ying YI, Wen ZHANG
PDF
Kai-guang ZHANG, Ming-ting BA, Hong-ling MENG, Yan-min SUN
PDF
Zhi-gang CHEN, Xu XU, Xue-yuan WANG, Xin-rong ZHONG
PDF
Hui-ran WANG, Rui-fang MA
PDF
Yi-ping SHI, Jian-ping YUAN, Peng JIANG
PDF
Li-qun NIU, Zhi-xin ZHANG
PDF
Shan-ping GAO, Jin-ling SONG, Si-wei YANG, Wen-long KANG, Li-zhi GU
PDF

SESSION 3: MECHATRONICS AND INDUSTRIAL MANUFACTURING

Sai-nan WEI, Jiang-tao LIU, De-gang KONG, Jing-gang YI, Yong-wei YUAN
PDF
Wei GAO, Sheng-qiang YANG, Jian-yan TIAN, Rui-bin YAN, Xin-yan ZHOU
PDF
Han LIU, Gui-huo LUO, Xi Kuang, Jia-yi GU
PDF
Bo XU, Tao ZHANG, Guan-sheng HU, Xuan ZHANG
PDF
Ning LING, Shu-hai FAN, Meng-meng REN, Xia WEI
PDF
Ju QI, Yu-ming FANG, Xin-chen AI
PDF
You-sheng YANG, Lin SHI, Jiao-jian YIN, Wen-qian NIU, Shun-jun TANG
PDF
Li-zhi GU, Jia-xing HAN, Shuai-liang GUO, Chen ZHONG
PDF
Hui-wen WANG, Xiao-juan SUN, Jia-jie WANG
PDF
Wen KO, Yu-chang LIN, Ming-wei HSU, Man-long HER
PDF
Li-wei QIAO
PDF
Jian-yong ZUO, Jing-xian DING, Shun PENG, Guo HU, Tie-feng ZHAO, Jia-liang LIU
PDF
Jing HUANG, Rui-xian LI, Rui MIAO
PDF
Bo-wei ZOU, Xiao-yang WANG, Wen-feng WANG, Wen-qiang LI
PDF