International Conference on Applied Mechanics and Mechanical Automation (AMMA 2017)

AMMA 2017
June 22-24, 2017
Hong Kong
ISBN: 978-1-60595-471-4
ISSN: 2475-885X

Table of Contents

­

Preface
PDF
Committees
PDF

SESSION 1: RESEARCH AND MECHANICS AND MECHANICAL ENGINEERING

Feng-bo DONG, Li-jie GUO, Chuan-hong LUO, Xiang-fu WEI
PDF
Shi-ying SHI, Chu-chu LIANG, Dong ZHANG, Hua LI, Sheng-hong ZHENG, Wei LI
PDF
Chuang JIA, Liang-xi XIE, Zhong-zheng LUO
PDF
Bin JIANG, Shi-nan CHANG, Hai-kun ZHENG, Wen-ying ZHANG, Meng-yao LENG, Yuan-yuan ZHAO
PDF
Zhi-xiang LI, Jia-li Yan, Wen MA, Shu-guang YAO
PDF
Shu-guang YAO, Xian-liang XIAO, Ping XU, Qiu-yun QU
PDF
Xiao-le GUO, Wen-yin LI, Ji-lin LIU
PDF
Shuang-hua HUANG, Wen-ba HAN, Bing-qing CAI
PDF
Chun-ying LI
PDF
Hai-yan ZHAO, Yuan ZHANG, Xiu-qing GAO
PDF
Kan WU, Hai-cheng LI, Jian-yun LI, Xue-jing ZHANG, Xiao-feng LI, Jun-dong TANG, Jing WANG, Li-juan WANG, Ling WANG
PDF
Chuan-hong LUO, Feng-bo DONG, Li-jie GUO, Xiang-fu WEI
PDF
Zhe-shu MA, Su-rong CHEN, Yu YAO, Xu MIAO, Yong ZHANG
PDF
Han-wen YANG, Jing-wu HE, Yue-xi XIONG
PDF
Pei-yuan LI, Jing-wu HE, Yue-xi XIONG
PDF
Ming-cheng QU, Xiang-hu WU, Yong-chao TAO, Chao CHEN
PDF
Wei GUAN
PDF
Jun Ni, Yu SUN, Wu-xue DING
PDF
Wu-xue DING, Yu SUN, Bin-bin PENG, Jun NI
PDF
Yoshiyuki USAMI, Ryuta KINUGASA
PDF

SESSION 2: ADVANCE IN SMART SYSTEM, SOFTWARE AND NETWORK ENGINEERING

Dai-xian ZHU, Xin MAO, Shu-lin LIU
PDF
De-jun CHEN, Pan WANG
PDF
Kun-long GENG, Xin AI, Bin LIU
PDF
Tai-yun ZHU, Chang-wei ZHAO, Deng-feng CHENG, Liu-fang WANG, Jian-tao YE, Hao ZHENG, Feng WANG, Jian-gang BI
PDF
Min LIN, Hai-ying WU, Wei-hong HONG, Qing-lian ZHOU, Xiang-wei ZHANG
PDF
Kuo-ying WANG
PDF
Chen-xing YANG, Yuan WEN, Ying DENG
PDF
An-ping WAN, Jian-hong CHEN, Yang-jian JI
PDF
Dai-xing SHI
PDF
De-jun CHEN, Dong LIU
PDF
Hsien-Tseng Wang, Abdullah Uz Tansel
PDF
Ming-cheng QU, Xiang-hu WU, Yong-chao TAO, Guan-nan WANG
PDF
Ming-cheng QU, Xiang-hu WU, Yong-chao TAO, Chao CHEN
PDF
Xiang-hu WU, Ming-cheng QU, Yong-chao TAO, Tian-jiao QIAO
PDF
Mei-qi LU, Wei LI, Ya-guang NING
PDF
Yi-lin YANG, Guang-yan WANG, Yan-xiang GENG
PDF
Wan-yu CHEN, Hong-hui CHEN, Tao CHEN, Fei CAI
PDF
Yong-kai FAN, Sheng-le LIU, Xiao-dong LIN, Jian-rong BAI
PDF
Lei ZHANG, Feng-bao YANG, Lin-na JI, An-ran DONG
PDF
Hai-yan CHEN, Yu-hui ZENG, Ying LIN
PDF
Xin QI
PDF
Fei MA, Rui-qing JIA
PDF
Sergey SOKOLOV, Ivan IZMOZHEROV, Felix BLYKHMAN, Sergey KUTEPOV
PDF
Fu-jun HE, Hao-jie LIU
PDF
Wen-yang CAI, Gao-yong LUO
PDF
Wei WEI, Yang LIU, Huan-huan MAI, Wen-qiang ZHANG
PDF
Xian-juan ZHANG, Zhi-yi QU, Min-lei ZHANG
PDF
Jin BAI, Mack J. DU, Hui-lin ZHUGE
PDF
Wei CHEN
PDF
Wei CHEN, Xu-heng ZHI, Da-wei PENG
PDF
Hua-yi LIN, Meng-yen HSIEH, Kuan-ching LI
PDF
Yun-chong GUAN, Wei-min LEI, Wei ZHANG, Shao-wei LIU, Hao LI
PDF
Xian-ming YAO, Jian-hou GAN, Jian XU
PDF
Ya-nan XU, Yun-hai DAI
PDF

SESSION 3: DEVELOPMENT OF ECONOMICS, EDUCATION AND MANAGEMENT SCIENCE

Cun-lin LI, Zhi-fu JIA, Lin ZHANG
PDF
Zheng-hong WANG, Dennis K. J. LIN
PDF
Ze-hui JIN, Jia-liang HUA, Ying-ying HU, Zeng-min WANG
PDF
Svetlana KOLESNIKOVA, Evgenia MYLNIKOVA
PDF
Amit Mitra, Anirban Mitra
PDF
Sharmishtha Mitra, Anupreet Porwal
PDF
Xing-neng XIA, Tao-zhu FENG
PDF
Jian-feng LI, Lu-lu HAO, Qi-hui ZHAO
PDF
Jian-fen LI, Qi-hui ZHAO, Lu-lu HAO
PDF
Jing-shu WU, Hong-zhong DENG, Song-lin YANG
PDF
Meng CHEN
PDF
Bo LI, Yan-min XUE, Xiao-min JI
PDF
Wen-rong JIANG
PDF
Ge YANG, Meng-ru WANG
PDF
Yuan-jian QIN, Davit MKHITARYAN, Miraj Ahmed BHUIYAN
PDF
Shuai LENG, Hong FU
PDF
Wan-yu CHEN, Hong-hui CHEN, Tao CHEN, Fei CAI
PDF
Ming-yi HUANG, Tung-liang CHEN
PDF
Hui-ying CHEN
PDF
Jiang-hua XIA, Li YANG
PDF
Jin-yong LI
PDF
Xin-min ZHANG,
PDF
Ghadeer ISMAIL, Hadeel ALOBAIDY
PDF
Jing-si XI, Zhi-ping LI, Li-hui ZHANG, You-song GUO, Kai ZHAO
PDF
Ting-sheng WENG, Meng-hui HSU, Chien-kuo LI
PDF
Shi-yuan CHENG, Yu-zhong LUO
PDF