International Conference on Mechanical Engineering and Control Automation (ICMECA 2017)

ICMECA 2017
April 21-23, 2017
Nanjing, China
ISBN: 978-1-60595-449-3
ISSN: 2475-885X

Table of Contents

­

Preface
PDF
Committees
PDF

SESSION 1: MECHANICAL ENGINEERING

Huai-Yuan SUN, Xiao-Kang SONG, Zhi-Qiang LIU, Li-Ying YANG
PDF
Wei YOU, Chang-Qing SHEN, Xiao-Jie GUO, Zhong-Kui ZHU
PDF
Jin-Sheng LEU, Yi-Hsuan WU, Jiin-Yuh JANG
PDF
Liang-Bo CHEN, Zhen-Kun HUANG, Hong-Hua BIN, Juan CHEN
PDF
Bao-Sheng WANG, Jian-Bing LI, Hao-Bo GAO, Jian-Min ZUO
PDF
Peng WANG, Yu-Xiang WU
PDF
Meng-Meng ZHANG, Bao-Sheng WANG, Jian-Bing LI, Jian-Min ZUO
PDF
Jing-Kui LI, Fei-Fei DUAN, Rui-Guan LIN
PDF
Jian-Ting ZHANG, Xu-Hui LIU, Zhong WANG, Xiu-Feng FAN, Shan GAO, Bo XU
PDF
Yan-Lei SHI, Xiao-Jun ZHANG, Wen-Yi LIU, Miao-Miao HONG
PDF
Ji-Yao LIU, Wen-Yan WANG, Ya-Bo HUANG, Hao-Yin ZHANG, Wen-Jun HUANG, Shi-Qin SHI, Jing-Pei XIE
PDF
Ya-Bo HUANG, Wen-Yan WANG, Ji-Yao LIU, Jing-Pei XIE, Kai-Hui XU, Shi-Qin SHI, Wen-Jun HUANG
PDF
Xu-Yang GAO
PDF
Zhen WANG, Zhi-Gao ZHAO
PDF
Chun-Yuan ZHAO, Tao YUE, Hong-Jie WEN
PDF
Jin-Lei ZHANG, Mei-Xia CHEN, Jun-Xian ZHANG, Li LIU
PDF
You-Jie MA, Shao-Feng LV, Xue-Song ZHOU, Zhi-Qiang GAO
PDF
Zhi-Qiang GAO, Hong-Jian ZHAO, Xue-Song ZHOU, You-Jie MA
PDF
Xue-Song ZHOU, Shao-Wei ZHANG, You-Jie MA, Zhi-Qiang GAO
PDF
Xue-Song ZHOU, Hui WANG, You-Jie Ma, Zhi-Qiang GAO
PDF
Xiang-Bo MENG, Ji-Yang ZHANG
PDF
Fan-Nian MENG, Liang-Wen WANG, Gui-Zhong XIE, Feng ZHAO, De-Hai ZHANG, Wen-Liao DU
PDF
You-Jie MA, Chang LIU, Xue-Song ZHOU, Zhi-Qiang GAO
PDF
Xue-Song ZHOU, Zhi-Hao FAN, You-Jie MA, Zhi-Qiang GAO
PDF
Min-Zhe ZHOU, Tong-Chun LI, Xiao-Qing LIU, Yuan DING, Hui-Jun QI
PDF
Shu-Fen WANG, Liang-Qiang ZHOU, Xing ZOU
PDF
Kai LI, Lu ZHANG
PDF
Zi-Man ZHAO, Liang-Qiang ZHOU, Fang-QI CHEN
PDF
Yu-Liang DAI, Zhi-Fa CHEN, Feng DENG, Jia-Wen CHU
PDF
Hai-Qing YANG, Yang-Yang WANG, Ming-Xue WANG
PDF

SESSION 2: CONTROL AUTOMATION

Meng YIN, Zhi-Gang XU, Zhe LIU
PDF
Wei-Po LI, Guang-Yun DIAO, Zhi-Min LIANG, Dian-Long WANG
PDF
Jia-Cheng MA, Deng-Kai YAO, Gu-Hao ZHAO
PDF
Tai-Wei YANG, Chuan-Yu WU, Jun-Hua TONG, Ya-Xin YU
PDF
Jie-Qiu BAO, Yi-Ming GENG, Wei QUI
PDF
Yao-Hua TANG, Wei-Min Guo, Yang CUI
PDF
Jian-Ting ZHANG, Zhong WANG, Yan-Song WANG, Xue-Feng WANG, Jun-Li MA, Kao YAN
PDF
Chang-Yong LIU, Xing-Xing CHENG, Chang-Shi LAO
PDF
Jian-Bin WANG, Ji-Shu YIN, Zhou WEI
PDF
Li LI, Li-Jin FANG, Guo-Xun WANG
PDF
Hong-Ying SHAN, Guang-Fu LU, Yi WANG
PDF
Bin FU, Jie HAN
PDF
Jun WANG, Zong-Chong ZHANG
PDF
Hai-Feng SU, Xu LUO, Peng-Zhi LI
PDF
Shi-Qin SHI, Wen-Yan WANG, Zheng-Ping SHANG, Wen-Jun HUANG, Jing-Pei XIE
PDF
Bo JIANG
PDF
Bin ZHOU, Zhi-Chang QIU
PDF
Ying DENG, Jin-Yu WANG, Fan XIE, Huan LIANG, Ze-Qin LU
PDF
Yun-Xin CHEN
PDF
Zhi-Juan SUN, Jing-Tao DAI, Pei-Zhong ZHAO
PDF
Xiang LI, Yong YE
PDF
Hao ZHANG, Yu-Nian SHEN
PDF
Fei CHENG
PDF
Xin-Feng HAN, Ji-Yang ZHANG, Hong-Wei XIE
PDF
Shu-Ju WANG, Ying-Ji LIU
PDF
Xue-Song ZHOU, Jia-Wei MI, You-Jie MA, Zhi-Qiang GAO
PDF
Jia-Qiang DENG, Hui ZHANG, Jian-Yu LI, Hong-Yan XING
PDF
Xue-Song ZHOU, Yu SUN, You-Jie MA, Zhi-Qiang GAO
PDF
Liang-Wen WANG, Ya-Lin MU, Hong-Peng LI, Fan-Nian MENG, Kang-Kang SONG, Wen-Liao DU
PDF
Zhi-Qiang GAO, Cheng MA, Xue-Song ZHOU, You-Jie MA
PDF
Hong-Yan Wang, Yang-Xia XIANG
PDF
Hai-Qing YANG, Li HE, Geng-Xin GUO, Yong-Jun XU
PDF