2019 International Conference on Artificial Intelligence and Computing Science (ICAICS 2019)

ICAICS 2019
March 24-25, 2019
Hangzhou, China
ISBN: 978-1-60595-615-2
ISSN: 2475-8841

Table of Contents

­

Preface
PDF
Committees
PDF

SESSION 1: SMART SYSTEM DESIGN AND OPTIMIZATION

Zhen-ya WU, Jian-ping HAO
PDF
Jian NIE, Wei-sheng XU, Da-zhang CHENG, You-ling YU
PDF
Jing-ping YANG, Wan-lei WANG, Shi-kuan ZHOU
PDF
Ting HUANG, Peng HE
PDF
Hai-yan ZHENG, Rui-li ZHANG, Chao-ran GUO
PDF
Jian ZHAO, Lei HUANG
PDF
Jian DING, Jian CHENG, Zhen-feng XU
PDF
De-zhi WANG, Jun-yan LIANG
PDF
Wei XU, Bin ZHONG, Wen-zhang XIAO, Hong HU, Nai-hui WANG, Yang JING, Jian LUO, Zhou-rui YAN, Jia-bo SONG
PDF
A. Almenweer REEM, Yi-xin SU, Xi-xiu WU
PDF
De-xiang JIA, Fen LIN, Qian GAO, Jie WU
PDF
Yi-xin SUN Yi-xin SUN, Di WANG Di WANG
PDF
Hui YAO, Hai-rong SUN, Yue ZHANG, Ya-ting GUO
PDF
Rong-jiang TANG, Miao ZHANG, Bin-fei HU, Zeng-jun LU
PDF
Hai-yan LIU
PDF
Xiao-ying YANG, Shi-peng LIU, Lin-wei CHEN, Jing ZHOU, You-ling YU
PDF
Xi-yao LI, Jian-ping LI
PDF
Shi-peng LIU, Xiao-ying YANG, You-ling YU
PDF
Chun MENG, Zi-xiao KONG, Long YOU, Zuo LUO
PDF
Lei-ping ZHU
PDF
Jian-hua LI, Jin-tao XIE, Xun LI, Chao-gang HU
PDF
Zhen-feng XU, Jing-jing YIN, Jian DING
PDF
Demba COUTA, Yi-kui ZHANG, You-meng LI
PDF
Hao WANG
PDF
Yong HU
PDF
Ming ZHU, Qian WANG, Hong-tao ZHANG
PDF
Ming ZHU, Peng-yu WAN, Zhen-yu WANG, Hong-tao ZHANG
PDF
Ming ZHU, Zhen-yu WANG, Peng-yu WAN, Hong-tao ZHANG
PDF
Ran TAO, Ze-ping LV, Xin LUO, You-qun SHI, Ming ZHU, Jie ZHANG
PDF
E Xu, Jian HOU, Jian-rong LI, Jin ZHOU, Qi YAN, Yan PAN
PDF
Ya-ting GUO, Ze DONG, Chang-qing LI, Hui YAO
PDF
Ming ZHU, Zhen ZHANG, You-qun SHI, Ran TAO, Xiang-yang FENG, Zhu LIANG
PDF
Hui WANG, Ming-liang DENG, Ping-yuan LIANG
PDF
Hao-nan LI, Yong LIU, Wei-xi WANG, Ya-wei LI, Li-li GUO, Jia-qi WANG, Zi-wei LIU, Hua-wei SUN
PDF
Zhen-hua JIA, Yu LI, Yu-hong CAO, Gang LIU, Yuan-fei XU
PDF
Meng-xiao LUO, Wei-sheng XU, You-ling YU
PDF
Chang-jiang ZHOU Chang-jiang ZHOU, Jie-jie XUJ, Jin-ying ZHU, Xiao-dong TENG, Jun LIAO
PDF

SESSION 2: NEURAL NETWORK AND ALGORITHM

Yi-ming LIANG, Xiao-feng YIN, Chang DOU, Yang LIU
PDF
Xiao-guang LIN, Yu-wen CHEN, Bao-lian QI, Peng WANG, Kun-hua ZHONG
PDF
Shu-chun CHENG, Kao-peng ZHAO, Ying WANG, Shu-hong CHENG
PDF
Rong LIU, Xin-ran NIE
PDF
Li-li GUO, Yong LIU, Wei-xi WANG, Ya-wei LI, Hao-nan LI, Jia-qi WANG, Zi-wei LIU, Hua-wei SUN
PDF
Yu-hua WANG, Hui CAI, Chen JIN, Wei-ming LIU, Shu-xiong ZHANG
PDF
Yong ZHANG, Ai-guo CHEN, Ben CHEN, Han-cheng LIAO
PDF
Wei YANG, Fu-rong YAN, Ke ZHU, Cai-jun ZHANG, Xiao-guang HUANG
PDF
Sen WANG, Yan-sui LIU, Zhen-qiang WU
PDF
Ya-wei ZHAO, Pu WANG, Yu-tao WANG, Gang LUO
PDF
Jian-qiong XIAO, Zhi-yong ZHOU, Xiao-qing ZHOU
PDF
Jun LAI, Xi-liang CHEN, Xue-zhen ZHANG
PDF
Hua-ling LIU, Hai-zhen CHEN, Yu-jie DING, Xue ZHANG
PDF
Lian GUO, Wang HE
PDF
Yu-hong WU, Xiang-dong HU
PDF
Wei-jie KANG, Ji-yang XIAO, Ming-qing XIAO, Xiao-ruo KONG, Yan-zhuo LV, Di ZHAO
PDF
Li-hao WANG, Qiao-han CHU, Yi-ying ZHANG, Kun-ping ZHU
PDF
Hong-jun ZHANG, Zheng-xian WEI, Min SONG
PDF
Xiang-yang FENG, Lu ZHANG, Ming ZHU, You-qun SHI, Ran TAO, Zhu LIANG
PDF
Xiang-nan FENG, Wei WEI, Zhi-ming ZHENG
PDF
Yan-hong LI
PDF
Ping LI, Hong-fei CAO
PDF
Yu-mei WU, Li CHEN
PDF
Bin LU, Yuan FANG, Gang ZHENG
PDF

SESSION 3: SMART CONTROL TECHNOLOGY

Rong-jiang TANG, Shen-fang LI, Wei-guang ZHENG, Jin-quan LIANG, Chao-kun SHI
PDF
Wei-guang ZHENG, Shan-shan CHEN, Rong-jiang TANG
PDF
Chun REN, Hai-tao MIN, Tian-fei MA, Fang-quan WANG
PDF
Li-jie ZHAO, Ying-ying CHANG, Song XIANG, Song XIANG
PDF
Wei-lun XIE, Feng XUE, Pei-cheng XIE, Jie-ting WU, Tie-chao ZHU
PDF
Yu-xiang DI, Hai-jin CHEN
PDF
Rong-jiang TANG, Bin-fei HU, Miao ZHANG, Zeng-jun LU
PDF
Xin-yuan HUANG, Zhen-ming LIU
PDF
Zhi-xian YE, Jian-feng ZOU, Yao ZHENG
PDF
Tian-ji ZHAO, Min XIE, Yan SU
PDF
Xiao-jiao QIU
PDF
Hai-xia YU
PDF
Qian-rong LEI, Jia HUI, Shu-jie WANG, Bao-lin ZHU
PDF